Yükleniyor...
Son Haberler
C SINIFI BALASTLARIN KULLANIMI YASAKLANDI!

Türkiye’de yürürlükte olan, 2000/55/AT sayılı Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile ilgili yönetmeliğe göre C sınıfı balastların 15 Temmuz 2006 tarihinden itibaren kullanımı yasaklandı.

Bu yönetmeliğin amacı, floresan aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak ve çevre korumasına katkıda bulunmaktır.

Celma sınıflandırmasına göre, armatürlerin ve balastların enerji verimliliklerini EEI (Energy Effieciency Index) = A1, A2, A3, B1, B2, C, D olarak sınıflandırılır.
D= Yüksek kayıplı manyetik balastlar
C= Standart manyetik balastlar
B2= Yüksek verimli manyetik balastlar
B1= Çok yüksek verimli manyetik balastlar
A3= Elektronik balastlar
A2= Yüksek verimli elektronik balastlar
A1= Işığı ayarlanabilen (dim edilebilen) elektronik balastlar
D sınıfı balastlar 15 Ocak 2005 tarihinde yasaklanmıştı.
B ve A sınıfı balastlara yasaklama öngörülmemiştir.
C ve D sınıfı balastlara, bu yönetmeliğe uygun olmadığı için, CE işareti basılamaz.
Armatüre CE işareti basılabilmesi için, içinde kullanılan balastın B veya A sınıfı olması gerekmektedir.
Avrupa Birliği’ nde benzer yönetmelik yasakları öncelerden başlamış olup, C ve D sınıfı balastların kullanımı yasaklanmıştır.

© 2024 Esim Test Hizmetleri. Tüm hakları saklıdır. TTR BİLİŞİM