Yükleniyor...
Gözetim Şirketi

ESİM Test Hizmetleri A.Ş. T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce, 2006/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve ‘‘Uluslararası Gözetim Şirketi’’ statüsünü almıştır. Uluslararası gözetim şirketi olarak faaliyet alanı ‘‘84, 85’’ GTİP nolu fasıllar olarak belirlenmiştir.

ESİM Test Hizmetleri A.Ş. ‘nin Gözetim Şirketi Olarak Verdiği Hizmetler

Elektrik ve Elektronik Ürünlerin Fabrika Denetimleri

Fabrika Denetimleri, yasal düzenlemelere uyumluluktan emin olmak ve ürünleri sözleşmelerle belirlenen kalite ile miktarlarda ve zaman dilimi içinde teslim almak amacıyla üreticinin kapasitesini değerlendirmeye yönelik fabrikalarda yapılan çalışmalardır. İmal edilen ürünün, üretim sürecinin, üretimde kullanılan makine ve diğer ekipmanların, üretim tesisinin ulusal ve uluslararası standartlara, kullanıcı taleplerine, gümrük kurallarına uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması sağlanır.

Söz konusu denetim;
• İmalat kontrolü,
• Teknik denetleme,
• Servisteki tesislerin kontrolü,
• Saha kontrolü,
• Servis sürecinde yapılan kontroller,
• Test süreçleri kontrolü ve teste iştirak,
• Geçici ve kesin kabul süreçlerinde saha kontrollerini, kapsamaktadır.

 

Ürün Gözetimleri

Ürünün etiketleme, işaretleme ve ambalaj gereksinimleri de dâhil olmak üzere, görsel açılardan denetimler yapmak üzere ürün örnekleri arasından istatistiksel olarak seçim yapılmasını içerir. Tüm sevkiyat üzerinde yapılan son ürün denetimi ile ithalatta karşılaşılacak risklerin azaltılmasını sağlar.

Son Ürün Denetimleri(FRI)

Bitmiş ürünün kalitesi, miktarı ve ambalajının, siparişte veya akreditifte belirtilen özelliklere tam olarak uyduğundan emin olmak üzere, uluslararası olarak tanınan örnekleme yöntemlerini kullanan, tesadüfi örnekleme metodu ile yapılan çalışmalar bütünüdür.

Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi

 

© 2024 Esim Test Hizmetleri. Tüm hakları saklıdır. TTR BİLİŞİM