CE İşaretlemesi

CE, Avrupa Birliği ülkelerinde ürünlerin serbestçe dolaşımını sağlayan bir işaret ve ilgili Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygunluğun göstergesidir.

CE işaretlemesinin tecrübeli, ilkeli ve uluslararası standartlara sahip uzman bir firma tarafından verilmesi, ticari itibarınız ve sürdürülebilir marka imajınız açısından hayati önem taşımaktadır.


ESİM, 15 yılı aşkın tecrübesi ve uzmanlığı ile ürünlerinizin ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluğunu saglayarak, size dünyanın kapılarını açar.

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.


Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

     ESİM’in ilkeleri ve test yetenekleri, ürünlerinizi dünya pazarına ulaştıran köprülerdir.